top of page

Arbetsrätt

Arbetsrätt omfattar de regler och frågor som handlar om relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare.

Brormans Jurister kan hjälpa dig i frågor som rör ditt anställningsförhållande. Det kan t.ex. handla om frågor kring uppsägning och skadestånd på grund av personskada som du har fått i samband med att du har utfört ditt arbete, eller om du inte har fått ut den semesterersättning som du har rätt till.

 

Du kan även kontakta oss om du upplever att du har blivit diskriminerad i samband med att du sökt arbete eller i samband med att du har arbetat på din arbetsplats.

Du är välkommen att kontakta oss om du vill boka tid för konsultation eller om du har frågor hur vi kan hjälpa just dig.

bottom of page