top of page

Inom familjerätten ryms livets alla stora och små frågor. Brormans Jurister finns till för att hjälpa dig och finna lösningarna på dina juridiska problem som kan uppstå under livets olika skeden.

 

Brormans Jurister upprättar samboavtal och äktenskapsförord, hanterar skilsmässor och bodelningar och kan även företräda dig i vårdnadstvister, som byrån har stor erfarenhet av. Läs mer nedan vad Brormans Jurister kan hjälpa dig med. 

Vårdnad, boende och umgänge

Även i en familj finns det både rättigheter och skyldigheter. Att komma fram till gemensamma lösningar gällande barn, boende, ekonomi och andra frågor kan ibland vara svårt. När vårdnadshavarna själva inte kan komma överens i frågor rörande vårdnad, boende- och umgänge kan vårdnadstvister uppstå.

 

Brormans Jurister har stor erfarenhet av vårdnadstvister. Vårt mål är att försöka finna en lösning utifrån vad som är bäst för dig, och vi utför alltid vårt arbete med barnets bästa i fokus.

Om du t.ex. vill ansöka om ensam vårdnad för dina barn och du saknar rätt till rättsskydd via din hemförsäkring och har låg inkomst kan du ha rätt till rättshjälp. Rättshjälp innebär att staten kan stå en del av din rättegångskostnad och vi kan hjälpa dig med din ansökan. Kontakta oss om du vill veta mer. Du kan också läsa mer på Sveriges domstolars hemsida om rättshjälp (klicka för länk).   

Äktenskapsförord och samboavtal

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar eller blivande makar av vilket det framgår om egendom ska vara enskilda egendom eller giftorättsgods. För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt krävs att det upprättas skriftligen och undertecknas av båda makarna. Äktenskapsförord ska även registreras hos Skatteverket. Vi hjälper er med att upprätta ett äktenskapsförord enligt formkraven och som är anpassat efter era behov och önskemål. Vi kan även hjälpa till med registrering om ni önskar det.

Ett samboavtal är ett avtal mellan sambor av vilket det framgår hur bostad och bohag sak fördelas vid en framtida separation. Om du och din partner inte vill att sambolagens regler om likadelning ska gälla vid en framtida separation hjälper vi dig att upprätta ett samboavtal enligt era önskemål.

Skilsmässa och separation efter ett samboförhållande

Om du och din partner bestämmer er för att gå skilda vägar kan vissa juridiska frågor uppstå. När två parter separerar är det viktigt att få tid till att ta hand om sig själv, sörja det som varit för att därefter kunna se framåt. Låt därför oss på Brormans Jurister ta hand om de juridiska delarna med skilsmässa, bodelning och andra juridiska frågor kring separation som kan uppkomma.

Bodelning

Ett bodelningsavtal är ett avtal mellan dig och din tidigare partner där ni bestämmer hur ni ska dela upp era tillgångar och skulder vid bodelning. Avtalet ska vara skriftligt och undertecknas av båda. Vi hjälper er att upprätta ett juridiskt korrekt avtal enligt era önskemål.

 

Underhållsbidrag

Som förälder till ett barn är en skyldig till att bidra till ens barns försörjning, även om en inte längre bor tillsammans. Om barnet efter en separation bor helt eller mer hos en förälder är den förälder som barnet inte bor tillsammans med skyldig att utge underhållsbidrag, som huvudregel till dess att barnet fyllt 18 år. Har du och din före detta partner svårt att enas kring hur stort underhållsbidraget ska vara kan Brormans Jurister hjälpa dig med att tillvarata din rätt. Vi kan sköta kontakten med motparten och även sköta processen åt dig i tingsrätten, som kan förordna om skyldighet att utge underhållsbidrag. 

Du är välkommen att kontakta Brormans Jurister om du vill ha mer information kring hur vi kan hjälpa just dig och din familj.

bottom of page