top of page

Rättsområden

Brormans Jurister är främst specialiserade inom följande rättsområden. Välj det rättsområde som du är intresserad av att läsa mer om genom menyn. 

Om du har ytterligare frågor om hur vi kan hjälpa dig är välkommen att kontakta oss.

Familjerätt

Familjerätt omfattar bl.a.  frågor med anledning av äktenskapsskillnad eller separation efter sambo-förhållande samt  tvister om vårdnad, boende och umgänge med barn.

Arvsrätt

Arvsrätt reglerar frågor kring vem som ha rätt till arv och hur arvet ska fördelas, samt frågor om framtidsfullmakt.

Avtals- och köprätt

Avtalsrätt omfattar frågor och regler kring avtals uppkomst, tolkning, och förändring. Köprätt är en del av avtalsrätten som handlar om frågor som kan uppkomma efter köp och försäljning av egendom.

Stöd till brottsoffer

Om du utsätts för ett brott som t.ex. sexualbrott, misshandel eller rån kan du få hjälp av ett målsägande-biträde som staten betalar kostnaden för.  

Arbetsrätt

Arbetsrätt reglerar bl.a. frågor kring rättigheter och skyldigheter mellan arbetstagare och arbets-givare.

Bostadsjuridik

Bostadsjuridik reglerar bl.a. frågor kring köp och försäljning av bostads-rätt samt fastighet, undersökningsplikt och frågor kring uppsägning av hyresgäst.

Migrationsrätt

Migrationsrätt omfattar frågor kring utländska medborgares och statslösas rätt att vistas i och bosätta sig i Sverige.

Socialrätt

Socialrätt omfattar frågor om vård av barn och unga, tvångsvård och vård av missbrukare.

bottom of page