top of page
IMG_20200605_132103 bild.jpg
BRORMANS JURISTER

Den personliga och välkomnande byrån som finner lösningarna på dina juridiska problem

Om byrån

Brormans Jurister är en välkomnande och klientorienterad byrå belägen i Malmö. Byrån har klienter från alla delar av världen och arbetar med hela Sverige som arbetsfält. Brormans Jurister identifierar dina juridiska problem och finner lösningar.

 

Tveka inte att kontakta oss redan idag.

RÄTTSOMRÅDEN

Familjerätt

Familjerätt omfattar bl.a.  frågor med anledning av äktenskapsskillnad eller separation efter sambo-förhållande samt  tvister om vårdnad, boende och umgänge med barn.

Arvsrätt

Arvsrätt reglerar frågor kring vem som ha rätt till arv och hur arvet ska fördelas, samt frågor om framtidsfullmakt.

Avtals- och köprätt

Avtalsrätt omfattar frågor och regler kring avtals uppkomst, tolkning, och förändring. Köprätt är en del av avtalsrätten som handlar om frågor som kan uppkomma efter köp och försäljning av egendom.

Stöd till brottsoffer

Om du utsätts för ett brott som t.ex. sexualbrott, misshandel eller rån kan du få hjälp av ett målsägande-biträde som staten betalar kostnaden för.  

Socialrätt

Socialrätt omfattar frågor om vård av barn och unga, tvångsvård och vård av missbrukare.

Arbetsrätt

Arbetsrätt reglerar bl.a. frågor kring rättigheter och skyldigheter mellan arbetstagare och arbets-givare.

Bostadsjuridik

Bostadsjuridik reglerar bl.a. frågor kring köp och försäljning av bostads-rätt samt fastighet, undersökningsplikt och frågor kring uppsägning av hyresgäst.

Migrationsrätt

Migrationsrätt omfattar frågor kring utländska medborgares och statslösas rätt att vistas i och bosätta sig i Sverige.

Kontakta oss

Malmö

Köpenhamnsvägen 42
 

Göteborg

Rörmyren 5

 

Postadress

Brormans Jurister

Köpenhamnsvägen 42

217 71 Malmö

Email

info@juristbrorman.se

Telefon

010 - 179 79 00

 

Tack för ditt meddelande!

bottom of page