top of page

Bostadsjuridik

Bostadsjuridik rör de regler och frågor som berör vårt boende. Inom bostadsjuridiken omfattas rättsområden som fastighetsrätt, bostadsrättsjuridik och hyresjuridik.

Brormans Jurister har lång erfarenhet av att hantera bostadsrättsliga frågor. Vid försäljning av en fastighet eller bostadsrätt kan det uppkomma juridiska frågor. Inom bostadsjuridiken kan frågor uppkomma om dolt fel i bostadsrättslägenhet eller fastighet, frågor om anlitande och missnöjsamhet med hantverkare, överlåtelse av hyresrätt till närstående och tvister med bostadsrättsförening/bostadsrättshavare. Brormans Jurister kan bistå dig med hjälp i tvister kring fel i fastighet eller fel i bostadsrätt och andra hänförliga frågor som rör bostadsjuridik.

Du är välkommen att kontakta Brormans Jurister om du har frågor eller vill boka möte med någon av våra jurister. 

bottom of page