top of page

Avtals- och köprätt

Avtalsrätt omfattar frågor och regler kring avtals uppkomst, tolkning, förändring och upphävning. Köprätt är en del av avtalsrätten som handlar om frågor som kan uppkomma efter köp och försäljning av egendom.

Brormans Jurister kan hjälpa dig i frågor som rör avtalsrätt. Byrån kan bl.a. hjälpa dig vad avser upprättande av avtal avseende köp och hyra. Brormans Jurister kan också hjälpa dig om du/ditt företag och en annan person/part inte är överens om hur ett visst avtal ska tolkas, vilket kan leda till en process vid tingsrätten.

 

Vi på Brormans Jurister kan även hjälpa dig med köprättsliga frågor som kan uppkomma. Det kan handla om fel på t.ex. en bil som du har köpt, eller att bilen har levererats till dig för sent. Frågor som kan uppkomma är om det kan anses föreligga ett köprättsligt fel på det som du har köpt och vilka påföljder som i sådana fall kan göras gällande. Det kan handla om möjligheten att få prisnedsättning eller till och med häva köpet. Eftersom byrån har inkassotillstånd kan vi även hjälpa till med att driva in fordringar. 

Du är välkommen att kontakta Brormans Jurister om du vill ha mer information om hur vi kan hjälpa dig. 

bottom of page