top of page

Stöd till brottsoffer

Om du utsätts för ett brott som t.ex. sexualbrott, misshandel eller rån kan du få hjälp av ett målsägandebiträde som staten betalar kostnaden för.  

Ett målsägandebiträde har till uppdrag att tillvara dina intressen som brottsoffer och kan även i vissa fall föra skadeståndstalan i brottmål om inte åklagaren gör det. Du har generellt rätt till ett målsägandebiträde om du är offer för ett brott som t.ex. misshandel eller våldtäkt. Du har själv rätt att begära ett målsägandebiträde när du polisanmäler brottet. Brormans Jurister kan även hjälpa dig att i efterhand ansöka om att vi förordnas som ditt målsägandebiträde.

 

Du är välkommen att kontakta Brormans Jurister om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa just dig.

bottom of page