top of page

Migrationsrätt

Migrationsrätt handlar om utländska medborgares och statslösas rätt att vistas i eller bosätta sig i Sverige. Brormans Jurister kan hjälpa dig med ditt asylärende, eller om du vill ansöka om, eller överklaga beslut om uppehållstillstånd eller arbetstillstånd.

Du som kommer till Sverige för att söka asyl har rätt att själv önska vem du vill ha som ditt offentliga biträde, om du bedöms vara i behov av ett biträde under asylprocessen.

 

Vi på Brormans Jurister åtar oss uppdrag som offentligt biträde men även som privat ombud. Brormans Jurister har erfarenhet av och kan hjälpa dig under asylprocessen, om du söker arbetstillstånd eller uppehållstillstånd på grund av studier eller för att driva eget företag, om du behöver hjälp i ett anknytningsärende eller om du tagits i förvar.

Om du har rätt till ett offentligt biträde är det Migrationsverket som står för kostnaderna. Om du vill anlita oss privat är det du själv som står för kostnaderna.

Du är välkommen att höra av dig till oss om du har några frågor eller funderingar på hur vi kan hjälpa dig eller någon anhörig.

bottom of page